Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii O. prof. Stanisław Ziemiański SJ odznaczony przez papieża Franciszka


O. prof. Stanisław Ziemiański SJ odznaczony przez papieża Franciszka

Dnia 1 października 2021, podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Ignatianum w Krakowie, o. Stanisław Ziemiański SJ (na zdjęciu po prawej) został wyróżniony przez papieża Franciszka Krzyżem ,,Pro Ecclesia et Pontifice’’. Odznaczenie to jest wyrazem uznania dla wybitnych zasług o. Ziemiańskiego w służbie Kościołowi, społeczeństwu, nauce i sztuce. 

O. Ziemiański odbył studia specjalistyczne na KUL, gdzie w 1978 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy "Ontologiczne podstawy teorii definicji w systemie Arystotelesa", której promotorem był o. Mieczysław A. Krąpiec OP. Od 1962 do 2006 wykładał metafizykę, teologię naturalną i filozofię Boga oraz kosmologię, a także historię filozofii średniowiecznej. Pracował również na PAT w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym w Bratysławie. W swoich pracach o. Ziemiański podejmował zagadnienia metafizyczne i epistemologiczne, ale główną uwagę poświęcił problematyce Boga (m.in. argumentom za Jego istnieniem) snując rozważania z pogranicza metafizyki i nauk przyrodniczych (głównie fizyki i kosmologii). Swoje przemyślenia zawarł w "Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga" (Kraków 1995, 2008). O. Ziemiański odmiennie od św. Tomasza definiował przygodność jako relację wieloczynnikową, ruch jako byt przypadłościowy w kategorii jakości, celowość jako świadomą koordynację wielu niezależnych czynników do jednej funkcji. Zmieniło to znacznie perspektywę argumentacji za istnieniem Boga.