08.02.2019

Obowiązkowy kurs BHP - studenci I roku - termin do 23.02.19


Informacja o obowiązkowym kursie BHP dla wszystkich studentów I roku, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019:

 

Kurs BHP jest zamieszczony na stronie platformy e-learningowej Moodle: https://moodle.ignatianum.edu.pl

 

Studenci studiów stacjonarnych
zobowiązani są zaliczyć kurs BHP do 15.02.2019 r.

 

Studenci studiów niestacjonarnych
zobowiązani są zaliczyć kurs BHP do 23.02.2019 r.

 

 

Aby zaliczyć kurs BHP należy zapoznać się z lekcją i pozytywnie zaliczyć test wiedzy.

 

Na podanej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszelkie informacje niezbędne do uruchomienia kursu BHP: https://www.ignatianum.edu.pl/dit/elearning

 

Logowanie na platformę odbywa się w ten sam sposób,
jak do Wirtualnej Uczelni.

 

Wszystkie pytania dotyczące uzyskania zaliczenia z kursu BHP
należy kierować do mgr Klaudii Schafer-Raś,
na adres
: klaudia.ras@bhp-partner.com.pl

 

Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres: it@ignatianum.edu.pl

 

Studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie rozpoczęli naukę na drugim kierunku studiów, bądź na kolejnym poziomie kształcenia, a odbyli i zaliczyli z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Akademii Ignatianum
w Krakowie, nie muszą przystępować do szkolenia powtórnie. W sprawie przepisania zaliczenia należy się kontaktować z mgr Klaudią Schafer-Raś: klaudia.ras@bhp-partner.com.pl

 

W pozostałych przypadkach szkolenie BHP należy ukończyć zgodnie z obowiązującym terminem.