Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Oferta zajęć gościnnych Instytutu Filozofii dla szkół ponadpodstawowych


Oferta zajęć gościnnych Instytutu Filozofii dla szkół ponadpodstawowych

Koordynator: dr Jarosław Kucharski 

e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

 

 

Uwagi techniczne:

Formy zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, wykład dyskusyjny, wykład problemowy, pogadanka (preferowane formy aktywizujące uczniów),

Forma zajęć: on-line,

Długość zajęć ok. 35-40 minut,

Prezentacja Instytutu Filozofii: 3 minuty

 

Zgłoszenia:

biuropromocji@ignatinaum.edu.pl

tel.: 123 999 615