Strona główna Uczelnia Komunikaty Podpisania aktu założycielskiego Instytutu Badawczego Azji Środkowej „Wiara i rozum”


29.05.2024

Podpisania aktu założycielskiego Instytutu Badawczego Azji Środkowej „Wiara i rozum”


24 maja br. w Krakowie doszło do podpisania aktu założycielskiego Instytutu Badawczego Azji Środkowej „Wiara i rozum”.

Instytut został powołany przez następujące instytucje:

- Wydział Historii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie,

- Instytut Św. Tomasza w Moskwie,

- Uniwersytet Słowiański w Biszkeku,

- Uniwersytet Ignatianum w Krakowie,

- Kolegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie,

- Publiczną Fundację Kulturalno-charytatywną „Meerim Nuru” w Biszkeku

Ze strony UIK akt podpisał O. Rektor dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK a ze strony Kirgistanu ks. Remigiusz Kalski SJ reprezentujący Fundację „Meerim Nuru” z Biszkeku.

 

Na zdjęciu Ojciec Rektor UIK oraz O. Remigiusza Kalskiego z Biszkeku w tradycyjnym, kirgiskim nakryciu głowy

 

Celem Instytutu jest upowszechnianie badań naukowych z zakresu historii, religii i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia chrześcijaństwa i różnych wyznań w historii i kulturze Kirgistanu i Azji Centralnej. Szerszym celem Instytutu jest także badanie wpływu innych religii na kulturę Kirgistanu, a także upowszechnianie filozofii chrześcijańskiej, chrześcijańskiej myśli humanistycznej oraz wspieranie sztuki chrześcijańskiej.

Cele te są realizowane poprzez:

- organizację konferencji naukowych, sympozjów i warsztatów,

- organizowanie cykli wykładów z historii chrześcijaństwa i innych religii,

- zapraszanie wykładowców,

- wydawanie książek, czasopism i artykułów,

- zbieranie książek, dokumentów i innych materiałów na temat chrześcijaństwa w Kirgistanie,

- organizacja biblioteki,

- współpracę z uczelniami, ośrodkami naukowymi i przedstawicielami innych wyznań,

- organizację wystaw, w tym wystaw sztuki chrześcijańskiej, koncertów,

- wsparcie badań naukowych i wspieranie studentów zajmujących się tematyką wchodzącą w zakres badań Instytutu (granty, konkursy, warsztaty, szkolenia),

- działalność edukacyjną wśród uczniów, młodzieży i ogółu społeczeństwa,

- pozyskiwanie grantów, projektów, stypendiów,

- współpracę i wymianę międzynarodową itp.

Podpisanie aktu założycielskiego stwarza możliwość pracy naukowej i badawczej w Azji na pograniczu z Chinami i krajami muzułmańskimi. W kwietniu gościliśmy brata Damiana Wojciechowskiego SJ, który wprowadził nas w kulturę i historię Kirgistanu. Teraz otwiera się możliwość współpracy w ramach międzynarodowej sieci. Biszkek może stać się dla nas bardzo cennym miejsce badań z dziedziny kulturoznawstwa, filozofii, antropologii, pedagogiki, filologii.