Polska Filozofia Chrześcijańska

„Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku” to projekt ważny dla jego autorów także z powodów osobistych. Bohaterowie serii często byli ich nauczycielami, mistrzami i promotorami. Celem publikacji jest również kultywowanie tych niezwykłych relacji uczeń-mistrz, które przez wiele pokoleń kształtowały polską naukę i wspierały jej rozwój. „Przez wiele lat utrzymywałem bardzo bliski kontakt z ks. Tadeuszem Ślipką” – opowiada profesor Piotr Duchliński.  „Odwiedzałem go dość często. Był jedną z niewielu osób, z którymi zdążyłem pożegnać się przed ich śmiercią. Wiele się od niego nauczyłem – na pewno pokory. Przed śmiercią powiedział mi, że to wszystko czego dokonał wymaga kontynuacji. Pojawiają się problemy etyczne, o których on już niewiele wie, bo przez chorobę jest wyłączony z życia akademickiego. Nauczył mnie także, że etykę warto wspierać badaniami socjologicznymi, bo aby nie była ona oderwana od ziemi, musi łączyć się z wiedzą o tym, co dzieje się w społeczeństwie” – wspomina Duchliński.