Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Prof. Władysław Stróżewski odebrał w Akademii Ignatianum papieski Order św. Sylwestra


Prof. Władysław Stróżewski odebrał w Akademii Ignatianum papieski Order św. Sylwestra

Prof. Władysław Stróżewski przez lata pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim cieszył się wielkim autorytetem jako wybitny dydaktyk i naukowiec. Jako profesor w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie przez 10 lat prowadził zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony studentów, ale także pracowników naukowych. Jego erudycja, sposób prowadzenia zajęć, otwartość na pytania – wszystko to przyciągało na jego wykłady licznych słuchaczy. Profesor ujmuje swoją bezpretensjonalnością, nieustanną życzliwością i uważnym wsłuchiwaniem się w prowadzony dialog.

Order Rycerski św. Sylwestra jest jednym z najwyższych odznaczeń papieskich. Został ustanowiony przez Grzegorza XVI w 1841 r. dla uczczenia papieża Sylwestra I. Przyznanie odznaki orderowej jest równoznaczne z przystąpieniem do Rycerskiego Zakonu Św. Sylwestra. Członkostwo w Zakonie Rycerzy św. Sylwestra łączy się z automatycznym przyznaniem osobistego szlachectwa i tytułu rycerza. Odznaka orderowa ma postać złotego emaliowanego krzyża maltańskiego, na awersie widnieje wizerunek św. Sylwestra, a na rewersie napis: „1841 Gregorius XVI restituit”. (24 maja 2019)

Relacja z wydarzenia znajduje się tutaj: https://jezuici.pl/2019/05/prof-strozewski-odebral-w-piatek-w-akademii-ignatianum-order-sw-sylwestra/