Profesura dla dr hab. Piotra Mazura

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.13.2021 w sprawie nadania tytułu profesora, tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał p. dr hab. Piotr Stanisław MAZUR, prof. AIK, pracownik Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego AIK.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy wielu, wielu sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych!

 

https://pchph.ignatianum.edu.pl/uploads/images/blobid1499408068453.jpg

Źródło: https://ignatianum.edu.pl/admin/posts/3761/edit

 

Wystąpienie prof. Piotra Mazura w ramach II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: 

W kręgu pytań o człowieka - Spór o genezę bytu ludzkiego