Strona główna Stypendia Komunikaty Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 2022/2023


20.09.2022

Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 2022/2023


Zgodnie z zarządzeniem Rektora, maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1051,70 złotych miesięcznie netto.