Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Przypominamy o zmianie numeracji sal na Uczelni


29.09.2020

Przypominamy o zmianie numeracji sal na Uczelni


Szanowni Państwo,

od 1 października ulegnie zmianie numeracja sal na Uczelni. Zastosowana numeracja jest zgodna z ruchem wskazówek zegara, pierwsza cyfra odpowiada numerowi piętra:

P1-P9A – sale na najniższym poziomie (P - litera P przed cyfrą oznacza przyziemie, czyli najniższy poziom na jakim znajdują się sale)

001-012 - sale na parterze

101-112 - sale na I piętrze

201-211 - sale na II piętrze

301-311 - sale na III piętrze

wyższe poziomy zachowują dotychczasową numerację.

SPIS ZMIAN

PLAN BUDYNKU (na czerwono zaznaczono poprzednią numerację, na czarno nowe numery)