Rozpoczęcie semestru letniego

Studenci przed budynkiem głównym AIK