Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Rozwijanka poszukuje terapeuta w grupie specjalnej, terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i/lub dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką


14.03.2022

Rozwijanka poszukuje terapeuta w grupie specjalnej, terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i/lub dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką


 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE ROZWIJANKA Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I INTEGRACYJNYMI

ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka


Nazwa stanowiska: terapeuta w grupie specjalnej, terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i/lub dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką


Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Rozwijanka, ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka

Podstawowe obowiązki terapeuty współprowadzącego grupę:

 • Współprowadzenie grupy specjalnej
 • prowadzenie zajęć indywidualnych
 • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w placówce

Podstawowe obowiązki terapeuty pracującego indywidualnie:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych w tym zajęć rozwijających rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, kształtowanie samodzielności
 • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w placówce

Oczekiwania:

 • ukończone studia w zakresie oligofrenopedagogiki lub pedagogiki specjalnej z terapią autyzmu lub ostatenie lata studiów
 • promowane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym wolontariat, praktyki, praca zawodowa
 • mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieckiem z autyzmem
 • dobry kontakt z dziećmi
 • umiejętność pracy w zespole

Warunki pracy:

 • Organizujemy rok szkolny w taki sposób, by zapewnić przerwy na oddech i regenerację, wymiar urlopu zależnie od stażu pracy to 26-32 dni w skali roku.
 • Pracujemy jednozmianowo wg stałych grafików, w ramach 28-godzinnego pensum
 • Przy tworzeniu planów staramy się uwzględniać potrzeby wszystkich.
 • Umożliwiamy korzystanie z kart multisport z dopłatą pracodawcy.
 • Zapewniamy laptop w każdej sali, dostęp do drukarek, ksero, laminarek oraz do szerokiego zestawu pomocy edukacyjno-terapeutycznych i literatury fachowej który w miarę potrzeb i możliwości poszerzamy.
 • Wprowadzamy zwinność w zarządzaniu i edukacji, co wzmacnia pracę zespołową i ogranicza zbędną dokumentację.
 • Stwarzamy okazję do podnoszenia kwalifikacji podczas szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych form doskonalenia dofinansowywanych przez pracodawcę ale też poprzez częste spotkania i konsultacje zespołowe.
 • Wprowadzamy do naszej organizacji „kulturę błędu”  w doskonaleniu kompetencji nauczycieli i terapeutów – błędy nie są porażką a punktem wyjścia do uczenia się.  
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, wspieramy się nawzajem.
 • Wspólnie tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, rodzicom, ale też wszystkim członkom Zespołu.
 • Proponujemy wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia między 3900 – 4200 brutto, przy bogatym doświadczeniu do negocjacji.

Kontakt:

e.owczarek@rozwijanka.pl

606 717 589

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000)”.