Strona główna Stypendia Komunikaty Stawki stypendialne w roku akademicki 2021/2022


30.11.2021

Stawki stypendialne w roku akademicki 2021/2022


W dniu 26 listopada 2021 roku Komisja Stypendialna AIK, ustaliła stawki stypendialne na rok akademicki 2021/2022. Pełna informacja dotycząca stawek stypendialnych oraz liczbie uprawnionych studentów do otrzymania stypendium rektora została zaprezentowana poniżej. 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski stypenidalne otrzymają decyzję w USOSweb do końca przyszłego tygodnia.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 1 października 2021 r.
 
Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite
Kierunek studiów
Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 74
21
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
od 90
33
Praca socjalna
od 80
5
Filologia angielska
od 80
21
Nauki o polityce
od 62
6
Administracja i polityka publiczna
od 62
23
Zarządzanie i nowe technologie
od 82
14
Filozofia
od 50
6
Kulturoznawstwo
od 65
10
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 83
14
Turystyka i rekreacja
od 41
11
Psychologia
od 74
51
 
Studia II stopnia, magisterskie
Kierunek studiów
Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 84
27
Praca socjalna
brak wniosków
1
Filologia angielska
od 96
6
Administracja i polityka publiczna
od 65
8
Filozofia
od 74
1
Kulturoznawstwo
od 110
3
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 87
2
Arteterapia
od 107
1
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1051.70 zł
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0,00 zł – 400,00 zł
1300 zł
400,01 zł – 700,00 zł
1100 zł
700,01 zł – 1050,00 zł
900 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
600 zł
Umiarkowany
700 zł
Znaczny
1000 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3000 zł.
 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora
 
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł
Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0 zł – 1051,70 zł
1200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
600 zł
Umiarkowany
700 zł
Znaczny
1000 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3000 zł.