Strona główna Stypendia Komunikaty Stypendium doktoranckie i projakościowe dla doktorantów studiów III stopnia - przedłużenie terminu składania wniosków do 15.10.2022


10.10.2022

Stypendium doktoranckie i projakościowe dla doktorantów studiów III stopnia - przedłużenie terminu składania wniosków do 15.10.2022


Szanowni Państwo,


informujemy, że termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej "stypendium projakościowym") zostaje przedłużony do soboty 15 października.
Zgodnie z regulaminem przyznawania tego rodzaju świadczeń, stypendium doktoranckie i projakościowe jest przyznawane tylko na wniosek doktoranta. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w Centrum Obsługi Studenta w pokoju 103.
Przed przyjściem, prosimy o dokonanie rezerwacji terminu przyjścia przez portal Booksy: https://www.booksy.com/pl-pl/75381_akademia-ignatianum-w-krakowie_inni_8820_krakow wybierając usługę: Stypendia -> "Stypendium doktoranckie".
Regulamin przyznawania stypendium  doktoranckiego i projakościowego wraz załącznikami (kryteria oceny wniosku oraz wzór wniosku) znajdują się na stronie internetowej: https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/akty-prawne15