Strona główna Uczelnia Komunikaty Sympozjum naukowe „Synagoga i Eklezja – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”


15.02.2024

Sympozjum naukowe „Synagoga i Eklezja – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”


 

Centrum Kultury i Dialogu

działające w ramach Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie,

Fundacja Ignatianum,

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

 

mają zaszczyt zaprosić na:

 

Sympozjum naukowe

„Synagoga i Eklezja – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

zorganizowane z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ, w 20. rocznicę jego śmierci

 

Wręczenie Nagrody im. Stanisława Musiała SJ stwarza niezwykłą okazję do tego by przyjrzeć się dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu w teorii i praktyce.

 

29.02.2024 r., godz. 09.15-15.45 Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Aula Wielka im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ

 

09.15 – Rozpoczęcie Sympozjum: Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

09.20 – 12.00 I PANEL

„Judaizm i chrześcijaństwo: dziedzictwo, inspiracje, relacje”

Celem panelu jest próba zrozumienia trudnych relacji między judaizmem a chrześci-jaństwem na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Żadna ze stron nie jest jednorodna i w ciągu wieków pojawiały się bardzo różne stanowiska co do rozumienia się nawzajem i wzajemnej akceptacji. Panel poświęcony jest próbie odpowiedzi na pytania: W ja-kim stopniu możemy się współcześnie wzajemnie ubogacać i stawać się coraz bar-dziej Pawłową oliwką? Czy chrześcijaństwo może stać się inspiracją dla judaizmu, a judaizm dla chrześcijaństwa?

 

Moderator: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)

 

09.20 – 09.50 Ks. Kardynał dr hab. Grzegorz Ryś

09.50 – 10.20 Rabin prof. Abraham Skórka

10.20 – 10.50 Siostra dr Katarzyna Kowalska

10.50 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 13.00 – Przerwa obiadowa (sale: 005, 006)

 

13.00 – 15.45 II PANEL

 

„Dialog w prawdzie”

W bieżącym roku przypada 24. rocznica publikacji oświadczenia Dabru Emet – Mówcie prawdę. Zbliżający się jubileusz jego ogłoszenia skłania do refleksji nad prawdą relacji żydowsko-chrześcijańskich i chrześcijańsko-żydowskich. W Dabru Emet żydowscy rabini i teologowie traktując obie strony jako równorzędne wspólnoty, kroczące własnymi drogami do tego samego Boga, piszą: Mówiąc tylko w swoim imieniu — jako grupa żydowskich naukowców ponad podziałami na poszczególne odłamy judaizmu — wierzymy, że jest czas, aby Żydzi poznali wysiłki czynione przez chrześcijan, by wyrazić szacunek dla judaizmu. Wierzymy, że nadszedł czas, by Żydzi zastanowili się, co judaizm ma teraz mówić o chrześcijaństwie. Jako pierwszy krok proponujemy osiem zwięzłych stwierdzeń o tym, jak Żydzi i chrześcijanie mają odnosić się do siebie nawzajem. Mając na uwadze treść i kontekst powstania tego doku-mentu pojawia się pytanie: jak Żydzi i chrześcijanie odnoszą się dzisiaj do siebie? Czego się nauczyliśmy o sobie, i od siebie, nawzajem, a co jeszcze przed nami?

 

Moderator: redaktor Henryk Woźniakowski

 

13.00 – 13.30 Prof. Stanisław Krajewski

13.30 – 14.00 Ks. dr Manfred Deselaers

14.00 – 14.30 Prof. Łukasz T. Sroka

14.30 – 15.00 Redaktor Janusz Poniewierski

15.00 – 15.40 Dyskusja

 

15.40 – 15.45 Zakończenie Sympozjum: Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Kra-kowie

 

17.00 – Wizyta na Cmentarzu Rakowickim, złożenie kwiatów na grobie Ojca Stani-sława Musiała

 

18.00 – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika26) pod przewodnictwem Ks. Kardynała Grzegorza Rysia)