08.02.2019

Termin składania podań o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Zasadami dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie, Student – seminarzysta ma obowiązek zgłosić właściwemu Dziekanowi na piśmie zatwierdzony przez promotora temat pracy dyplomowej w języku polskim
i angielskim, do końca pierwszego semestru seminarium dyplomowego, składając odpowiedni wniosek w sekretariacie Instytutu.

 

Zgodnie z powyższym termin na złożenia tematu pracy dyplomowej do zatwierdzenia mija 23 lutego 2019 r.