Strona główna Stypendia Komunikaty Terminy naboru wniosków stypendialnych na rok akademicki 2022/2023


20.09.2022

Terminy naboru wniosków stypendialnych na rok akademicki 2022/2023


Studenci oraz doktoranci ubiegający się o stypendium: rerktora, dla niepełnosprawnych i socjalne oraz zapomogę mają obowiązek wypełnić wniosek w systemie USOSweb, a następnie dostarczyć wersje papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
Termin naboru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2022/2023, ustala się dla wniosków o przyznanie stypendium:
I. socjalnego:
a) rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września 2022 roku do 8 października 2022 roku;
b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 3 października do 13 października 2022 roku.
II. rektora i dla niepełnosprawnych:
a) rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 21 października 2022 roku;
b) składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 12 października do 21 października 2022 roku.
Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane tylko raz, w podanych powyżej terminach.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi student i doktorant może złożyć po wyżej wskazanym terminie. Dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane są wówczas między 1 a 10 dniem każdego miesiąca roku akademickiego, w którym świadczenie ma zostać przyznane.

Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, przyznaje się na rok akademicki i będą okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone maksymalnie do końca grudnia.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po głównym terminie, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące), i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.