Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Psychologii Komunikaty Terminy składania prac magisterskich oraz terminy egzaminów dyplomowych w r. ak. 2019/20


20.05.2020

Terminy składania prac magisterskich oraz terminy egzaminów dyplomowych w r. ak. 2019/20


 

Zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

 

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego oraz składania pracy dyplomowej
w okresie zagrożenia epidemiologicznego określa Zarządzenie nr 88/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
 

Studenci ostatniego roku studiów którzy złożą pracę dyplomową w podanych poniżej terminach będą mieli wyznaczone egzaminy odpowiednio:

 

Terminy złożenia prac dyplomowych

Terminy egzaminu dyplomowego

do 10 czerwca 2020 r.

29 czerwca do 9 lipca 2020 r.


3 – 12 września 2020 r.


24 września – 3 października 2020 r.

 

15 – 30 września 2020 r.


6 października – 30 października 2020 r.