Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii W uczelnianym półroczniku „Ignatianum” 2/2019 ukazały się trzy teksty studentów i pracowników Instytutu Filozofii


W uczelnianym półroczniku „Ignatianum” 2/2019 ukazały się trzy teksty studentów i pracowników Instytutu Filozofii

  • O „Studiowaniu filozofii i formacji jezuickiej” piszą studenci: Krzysztof Dzieńkowski SJ i Marek Krzysztofiak SJ
  • O grancie „Polska filozofia chrześcijańska XX wieku” pisze dr hab. Piotr Mazur prof. AIK
  • O projekcie „Polonia Restituta” opowiada dr hab. Tomasz Homa SJ prof. AIK
  • Mgr Tomasz Konturek natomiast wspomina natomiast uroczystość wręczenia Orderu św. Sylwestra prof. Władysławowi Stróżewskiemu, emerytowanu profesorowi Instytutu Filozofii AIK.

Cały numer można pobrać tutaj: