Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach zatrudnią Psychologa


01.09.2022

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach zatrudnią Psychologa


Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

Praca na stanowisku Psychologa

Wymagania:

  • Posiadanie dyplomu magistra psychologii

Forma zatrudnienia:

  • umowa na pełny etat
  • praca w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę
  • praca w 3 placówkach WTZ , w następującym  rozkładzie: 3 dni WTZ w Harbutowicach, 1 dzień WTZ w Myślenicach i 1 dzień WTZ w Dobczycach

Obowiązki :

  • udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom WT
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych  zajęć z uczestnikam
  • współpraca  z rodzicami  /opiekunami uczestników WT
  • przeprowadzanie  badań i testów psychologicznych dla wybranych uczestnikó
  • prowadzenie dokumentacji

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szymska - Kierownik WTZ

Tel. 12 373 08 00

wtz-harbutowice@wp.pl

Siedziba placówki: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice