Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat WUP KRAKÓW OGŁOSIŁ NABÓR NA STANOWISKO PRACY: stanowisko ds. prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych


12.09.2022

WUP KRAKÓW OGŁOSIŁ NABÓR NA STANOWISKO PRACY: stanowisko ds. prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych


Uprzejmie informujemy, że Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi WUP w Krakowie, ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy:

stanowisko ds. prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych w Zespole Programów i Obsługi Instytucji Rynku 

Pracy 

Oferty pracy w WUP | BIP Małopolska - WUP Krakow

Nabór aplikacji trwa do dnia 19 września 2022 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniach, które dostępne są na stronach internetowych BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1.