29.07.2022

Wyniki ewaluacji


Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy decyzję Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej na naszej Uczelni.

 

Poniżej przedstawiamy dyscypliny i przyznane im kategorie naukowe:

  • Nauki o kulturze i religii: A
  • Filozofia: A
  • Nauki o polityce i administracji: B+
  • Pedagogika: A
  • Psychologia: B+

Dzięki uzyskanym kategoriom mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w tych dyscyplinach.

W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe A+, A, B+, B i C w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in.: możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawanie stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego), wysokość subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.