Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Konferencje/spotkania XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 25-26 maja 2022r.


21.03.2022

XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 25-26 maja 2022r.


 

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 25-26 maja 2022r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
  • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
  • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
  • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 80 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

 

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”