31.03.2022

XIII Tydzień Ekonomii Społecznej


W dniach 4-8 kwietnia 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje już XIII edycję Tygodnia Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach.

Partnerami akcji poświęconej promocji ekonomii spolecznej wśród studentów są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie-oddział Muzeum XX. Czartoryskich.

W tym roku wśród kilkudziesięciu wydarzeń znajdą się: warsztaty, spacery edukacyjne śladami krakowskiego ruchu spółdzielczego, seminaria, gry edukacyjne, wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej, webinaria, a także zwiedzanie instytucji kultury pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie.

W celu zapisania się na spotkanie proszę zapoznać się z programemi kontaktować z osobami podanymi w polu: rekrutacja.

Jeśli nie ma takiego pola to znaczy, że spotkanie jest zamknięte.