Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Ciekawe projekty Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza - przedłużony termin na zaliczenie testów do 16 września


06.09.2022

Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza - przedłużony termin na zaliczenie testów do 16 września


Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat
Prasowej Akademii Pieniądza

 

Jeszcze tylko do 16 września br. uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza mogą rozwiązywać testy online. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu wystarczy zaliczyć pięć sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl

Testy składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia każdego z nich potrzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60 proc. pytań. Uczestnicy są informowani o wyniku przez mechanizm e-platformy natychmiast po zakończeniu testu. Sprawdziany będą aktywne
tylko do 16 września br.

Każdy test odpowiada tematom poszczególnych szkoleń IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza, którymi są: „Najważniejsze pojęcia ekonomiczne”, „Bank centralny - rola i znaczenie w czasie pandemii”, „Jak bezpiecznie oszczędzać i kupować w dobie cyberzagrożeń”, „Inwestowanie i oszczędzanie a otoczenie gospodarcze”, „Warsztat łowcy gospodarczych fake newsów”.

Dostęp do testu jest możliwy po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej
http://akademia.pap.pl. Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Każdy uczestnik w czasie trwania projektu Prasowa Akademia Pieniądza ma prawo do dwukrotnego podejścia do każdego z testów. Oprócz wspomnianej rundy podstawowej, która zakończy się 31 sierpnia br. przewidujemy jeszcze rundę poprawkową testów, która zostanie uruchomiona we wrześniu 2022 r.

Przypominamy, uczestnicy, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie testy online uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie Prasowej Akademii Pieniądza. Certyfikat będzie można także uzyskać biorąc udział w stacjonarnym warsztacie w Warszawie (pierwszy odbył się w maju, a drugi odbędzie się 16 września w Warszawie).

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy i blogerów zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, trzeba wypełnić FORMULARZ dostępny na stronie
http://akademia.pap.pl Rejestracja odbywa się w trybie ciągłym.

Informacja wysłana przez Serwis Samorządowy PAP

Prasowa Akademia Pieniądza
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
Tel.: (22) 50 92 243 
e-mail:
akademia@pap.pl