Zarząd i Rada Naukowa

ZARZĄD

Dyrektor Centrum:

dr Magdalena Kozak

 

 

RADA NAUKOWA

ks. dr hab. Piotr Aszyk SJ, PWT Warszawa – Collegium Bobolanum

ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJP II

ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJP II

dr hab. Jacek Jaśtal, PK Kraków

ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, UKSW

dr hab. Ewa A. Lekka-Kowalik, prof. KUL

dr hab. Piotr S. Mazur, prof. UIK

ks. prof. dr hab. Ryszard F. Moń, UKSW

dr hab. Dorota Probucka, UP Kraków

prof. dr hab. Krzysztof M. Stachewicz, UAM

ks. prof. dr hab. Andrzej R. Szostek, KUL

prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek, UŚ

ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof. KUL

dr hab. Ryszard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, UPJPII