Strona główna Rekrutacja Komunikaty Zdalne przyjmowanie dokumentów na potrzeby dokonywania wpisu na studia


15.09.2020

Zdalne przyjmowanie dokumentów na potrzeby dokonywania wpisu na studia


Szanowni Kandydaci,

 
w związku z koniecznością przejścia pracowników Akademii Ignatianum na pracę zdalną, dokumenty potrzebne do dokonania wpisu kandydata na listę studentów bedą przyjmowane wyłącznie drogą elektorniczną. Dokumenty przyjętych na studia kandydatów oraz kandydatów na studia podyplomowe należy przesyłać (w formie skanu/zdjęcia/dokumentu elektronicznego) na adres:
rekrutacja.wpis@ignatianum.edu.pl
  • Lista wymaganych dokumentów znajduje się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w zakładce: "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "dokumenty i dalsze kroki".
  • Kandydaci dokonujący wpisu w formie elektornicznej zobowiązują się do dostarczenia oryginału podania, fotografi o wymiarach 3,5/4,5 cm oraz oryginałów przesłanych dokumentów w wyznaczonym przez Uczelnie terminie (terminy zostaną podane w październiku).
  • Sprawy niezwiązane z dokonywaniem wpisu na studia należy kierować na adres: rekrutacja@ignatianum.edu.pl
 
Biuro Rekrutacji AIK