09.05.2019

Zmiana trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej


Poniżej znajduje się zarządzenie Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dn. 6 maja 2019 r. w sprawie trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposobu korzystania przez Akademię Ignatianum w Krakowie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu, czyli od dnia 6 maja.

 Do dnia 19 maja 2019 r. na uczelni funkcjonuje równolegle stary system antyplagiatowy (plagiat.pl). Prace dyplomowe składane do tego dnia mogą być poddawane kontroli według poprzednio obowiązujących zasad.

 Wszystkie prace dyplomowe składane przez studentów do sekretariatów od dnia 20 maja 2019 r. muszą być poddawane weryfikacji według nowej procedury. Oznacza to, że studenci składający prace dyplomowe od 20 maja 2019 r. muszą ją złożyć wraz ogólnym raportem badania Antyplagiatowego wydrukowanym z JSA i podpisanym przez promotora.