Strona główna Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy na nową stronę internetową Biura ds.Osób z Niepełnosprawnościami:

link do strony internetowej BON

 

Rolą Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (w skrócie BON) Akademii Ignatianum w Krakowie jest podejmowanie i koordynowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu się, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Rolą BON jest również integracja wewnątrzpokoleniowa studentów, kształtowanie ich świadomości w zakresie problemów i potrzeb osób niepełnosprawanych studiujących na naszej uczelni i nie tylko. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum dokłada wszelkich starań, by uczelnia była miejscem przyjaznym i życzliwym wszystkim studentom, także tym niepełnosprawnym - pełnoprawnym członkom Wspólnoty Akademickiej AIK.

  • BON znajduje się w budynku głównym uczelni przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, w pokoju nr 202.
  • Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 -15:30. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura osobiście, mogą się Państwo również kontaktować z nami mailowo - bon@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie - nr tel. 12 39 99 578.