Strona główna Dni adaptacyjne


Dni adaptacyjne

 

 

Miejsce i termin

 

OGÓLNOUCZELNIANY: 03.10.2023 / miejsce: Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, II piętro, budynek główny AIK

INSTYTUTOWY: w ramach poszczególnych Instytutów 

 

Koordynator wydarzenia: dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

  • wydarzenie planowane jest w 3 blokach, na które obowiązują zapisy (ze względów organizacyjnych),
  • osoby biorące udział w wydarzeniu (studenci pierwszych roczników, którzy wcześniej zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu) będą miały usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach (opuszczonych w tym czasie), w porozumieniu z prowadzącymi odrobią je w formie pracy własnej, pozostali studenci zobowiązani są do udziału w zajęciach dydaktycznych,
  • w związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w Dniach Adaptacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń,
  • link do formularza: https://forms.gle/JMMpvFwGkkMTF8fz7,
  • zapisy w terminie 18-29 września br.
Harmonogram wydarzenia

BLOK I

 

8.30 – wprowadzenie:

przedstawienie harmonogramu spotkania

informacje na temat Uczelni (prezentacja spotu promocyjnego)

8.45 – słowo od Władz Uczelni

9.00 – prezentacja jednostek uczelnianych

 

Centrum Obsługi Studenta

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Karier

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Biblioteka

 

10.15 –spotkanie z Samorządem Studenckim i Kołami Naukowymi

wprowadzenie w prawa i obowiązki studenckie (Regulaminy: studiów, opłat, itd.)

prezentacja Kół Naukowych

uczelniany savoir vivre

 

11.15 - Prezentacja oferty duszpasterstwa WAJ

 

ok. 11.35 spotkanie na dziedzińcu przed wejściem głównym do budynku Uczelni (udział wezmą uczestnicy bloków: I i II) wypuszczenie balonów na powitanie studentów pierwszych roczników, pamiątkowe zdjęcie, konkurs w social mediach #Ignacyteam 

 

BLOK II 11.45-15.00

Program taki jak w bloku porannym

 

BLOK III: cześć wspólna artystyczno-integracyjna 15.00-18.00

Koncert studencki - z udziałem uczestników Cecyliady

„Filmowe popołudnie” (pokaz filmowy) / organizator Samorząd Studencki

Dołącz do wydarzenia
Informator

 

Informator dostępny jest pod adresem: 

INFORMATOR

 

Kontakt

telefon:

12 39 99 615  

785 042 124

571 250 198

 

e-mail:

biuropromocji@ignatianum.edu.p