FAQ

1. Nie znajduję na stronie zagranicznej uczelni informacji o kursach oferowanych w j. angielskim, co w takiej sytuacji mogę zrobić?

Upewnij się, że sprawdziłeś zakładki dedykowane studentom zagranicznym - international/ international (relations) office/ academic offer/degree/studies/courses for foreign/ exchange/ prospective/ incoming/ Erasmus students. Jeśli nadal nie możesz znaleźć kursów, skontaktuj się bezpośrednio z biurem (osobą) wyznaczonym na zagranicznej uczelni do kontaktu dla zagranicznych studentów/ studentów Erasmus. 

2. Czy Aneks do Podania o wyjazd - Propozycja Porozumienia o programie studiów mogę przygotować korzystając z oferty edukacyjnej zagranicznej uczelni z bieżącego roku?

Tak, ale tylko w takiej sytuacji jeśli uczelnia zagraniczna nie opublikowała jeszcze oferty obowiązującej na kolejny rok akademicki.

3. Czy finansowanie, które otrzymam w ramach programu Erasmus+ pokryje wszystkie koszty pobytu na wyjeździe?

Stypendium wypłacane w ramach Programu Erasmus+, to jedynie dofinasowanie wyjazdu i student musi mieć świadomość, że może będzie musiał dołożyć swoje oszczędności.

4. Czy otrzymam zwrot pieniędzy za zakupione bilety lub za zakwaterowanie?

Uczelnia nie zwraca kosztów biletu oraz zakwaterowania; student otrzymuje stypendium, zgodnie ze stawkami dla poszczególnych grup krajów, w ramach tego stypendium student pokrywa wszelkie koszty związane z wyjazdem. 

5. Chcę pojechać do Włoch, moim głównym językiem studiowania będzie angielski, ale uczę się j. włoskiego w szkole językowej. Nie posiadam jednak żadnego zaświadczenia stwierdzającego poziom znajomości języka lokalnego. W jaki sposób mogę zdobyć punkty w procesie kwalifikacyjnym za znajomośc języka lokalnego?

Przedstawiając zaświadczenie, które może wystawić szkoła językowa, w której odbywają się lekcje stwierdzające okres nauki i w jakiej grupie student się uczy.

6. Czy dokumenty rekrutacyjne muszę złożyć osobiście w biurze?

Nie. Wszystkie dokumenty w formie skanów należy przesłać na adres: outgoing@ignatianum.edu.pl
Należy się upewnić, że dokumenty są podpisane. Należy pamiętać o tym, że tylko komplet dokumentów jest brany pod uwagę w procesie kawalifikacyjnym.

7. Czy miejsce gdzie będę wykonywał praktyki w ramach Programu Erasmus+ może wypłacać mi wynagrodzenie? 

Tak. Otrzymywanie stypednium z Programu Erasmus+ nie kłóci się z otrzymywaniem kieszonkowego/ wynagrodzenia z instytucji przyjmującej. W tym przypadku należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w dokumencie Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for traineeship).

8. Czy jadąc na Erasmusa będę miał/-a zapewnione zakwaterowanie (np. w akademikach)? 

Wyjazd na studia: uczelnia przyjmująca nie ma obowiązku zapewnić zakwaterowania swoim przyjeżdżającym studentom, ale ma obowiązek pomóc w jego znalezieniu. Pomoc może mieć formę zarezerwowania miejsca w akademikach (często liczba miejsc jest ograniczona, dlatego należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami wnioskowania o takie miejsce) lub w formie wsparcia udzielanego przez lokalną organizację studencką (np. ESN)/ przez lokalnego studenta (tzw. Buddy/ Mentora). 

Wyjazd na praktykę: firma/ instytucja przyjmująca nie ma obowiązku zapewnienia lub udzielania pomocy w znalezieniu zakwaterowania, ale czasami taka pomoc jest oferowana (szczególnie w przypadku hoteli, które zapewniają bezpłatne zakwaterowanie). W większości przypadków, student wyjeżdżajacy na praktyki musi znaleźć samodzielnie zakwaterowanie. Pomocą w tym mogą służyć inni studenci, którzy wyjechali do tego samego miejsca. 

Pamiętaj, nie zostawiaj kwestii znalezienia zakwaterowania na ostatnią chwilę!

9. Gdzie mogę pojechać na praktyki w ramach Programu Erasmus+?

W zakładce https://www.ignatianum.edu.pl/oferty-praktyk znajdują się pomocne wskazówki w tym temacie.

10. Czy istnieje możliwość zrealizowania praktyk w innym niż przewidzianym w planie studiów terminie? Czy takie praktyki można zaliczyć jako obowiązkowe? 

Tak, jest taka możliwość. Zapytaj Kierownika Praktyk Studenckich na Twoim kierunku o szczegóły.