Informator dla studentów

Kontakt z Sekretariatem dla wykładowców i osób z zewnątrz:

  • telefoniczny:

mgr Joanna Nosal

12 39 99 521

mgr Maria Sołtys

12 39 99 529

  • e-mailowy:

psychologia@ignatianum.edu.pl

 

Opiekunowie roczników - rok akademicki 2020/2021

I - FPMS - mgr Anita Duplaga (e-mail: anita.duplaga_z@ignatianum.edu.pl)

II FPMS - dr Katarzyna Marchewka (e-mail: katarzyna.marchewka@ignatianum.edu.pl)

III FPMS - dr Anna Rybka (e-mail: anna.rybka@ignatianum.edu.pl)

IV FPMS - dr Agnieszka Chemperek (e-mail: agnieszka.chemperek@ignatianum.edu.pl)

V FPMS - dr Katarzyna Sikora (e-mail:katarzyna.sikora@ignatianum.edu.pl)

 

I FPMN - mgr Marta Riess (e-mail: marta.riess@ignatianum.edu.pl)

II FPMN - dr Małgorzata Steć (e-mail: malgorzata.stec@ignatianum.edu.pl)

III FPMN - dr Katarzyna Sikora (e-mail: katarzyna.sikora@ignatianum.edu.pl)

IV FPMN - dr Beata Winnicka (e-mail: beata.winnicka@ignatianum.edu.pl)

V FPMN - dr Kamil Jezierski (e-mail: kamil.jezierski@ignatianum.edu.pl)

 

Instytutowi Koordynatorzy

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr Adam Anczyk

Instytutowy Kierownik Praktyk Studenckich - dr Anna Rybka

 

Starostowie - rok akademicki 2020/2021

I FPMS -Kroker Katarzyna

II FPMS - Rękas Weronika

III FPMS- Szopa Patryk 

IVFPMS - Rodzoń Ewa

V FPMS -  Bażela Julia

 

I FPMN -Białońska Alicja

II FPMN - Idzik Karolina

III FPMN – Staśko Jakub

IV FPMN - Kozioł Aleksandra

V FPMN - Raś Marta

 

Skróty nazw kierunków w Instytucie Psychologii

FPMS - psychologia, jednolite magisterskie, stacjonarne

FPMN - psychologia, jednolite magisterskie, niestacjonarne