Informator dla studentów

Instytutowi Koordynatorzy

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr Aleksandra Pohl

Instytutowy Kierownik Praktyk Studenckich - mgr Anita Duplaga

 

 

Skróty nazw kierunków w Instytucie Psychologii

PSY-SJ  - psychologia, jednolite magisterskie, stacjonarne

PSY-NJ  - psychologia, jednolite magisterskie, niestacjonarne

 

Opiekunowie roczników w roku akademickim 2022/23

I PSY-SJ – mgr Anna Schab-Przybycień
II PSY-SJ – mgr Karolina Szklanny
III PSY- SJ – dr Beta Winnicka
IV PSY-SJ – dr Krzysztof Kwapis
V
PSY-SJ -  dr Anna Rybka

I PSY-NJ – dr Tomasz Grzegorek
II PSY-NJ – mgr Ada Witenberg
III PSY-NJ – mgr Marta Riess
IV PSY- NJ – dr Sylwia Przewoźnik
V PSY-NJ- dr Agnieszka Krzysztof-Świderska

Starostowie roczników w roku akademickim 2022/23

I PSY-SJ –  Dziedzic Anna 
II PSY-SJ – Kogut Piotr
III PSY- SJ – Kroker Katarzyna
IV PSY-SJ – Miodońska Emilia
V
 PSY-SJ -  Szopa Patryk

I PSY-NJ –  Strzelec Aleksandra
II PSY-NJ – Kaźmierczyk Julia 
III PSY-NJ – 
IV PSY- NJ – Brózda Kamil
V PSY-NJ- Staśko Jakub