Strona główna Stypendia Instrukcje składania wniosków stypendialnych


Instrukcje składania wniosków stypendialnych

Wnioski o świadczenia stypendialne należy składać dwuetapowo:

1. Najpierw za pośrednictwem systemu USOSweb,

2. Następnie (po rezerwacji terminu przez portal Booksy) do Centrum Obsługi Studenta/stypendia należy przynieść wygenerowany z systemu wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Poniżej dostępne są instrukcje składania wniosków w USOSweb.

Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca.
Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę. Wniosek o przyznanie zapomogi złożony po 10 dniu miesiąca zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu po złożeniu wniosku. 

Przed złożeniem wniosku stypendialnego, obowiązkiem studenta/doktoranta jest zapoznanie się z regulaminem przyznawania świadczeń stypendialnych oraz załącznikami do niniejszego regulaminu. Wszystkie te dokumenty znajdują się na stronie: www.ignatianum.edu.pl/artykul/akty-prawne15

 

1. Instrukcja składania wniosku o stypendium socjalne

2. Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie - utrata dochodu

3. Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie - uzyskanie dochodu

4. Instrukcja składania wniosku o stypendium rektora

5. Instrukcja składania wniosku o stypendium dla niepełnosprawnych

6. Instrukcja składania wniosku o zapomogę