Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ 

prof. dr hab. Józef Bremer SJ - kognitywistyka, w szczególności interdyscyplinarna problematyka tożsamości i jedności Ja oraz kwestia wolności woli, logika, filozofia Ludwika Wittgensteina

prof. dr hab. Adam Jonkisz - filozofia nauki, metaetyka, logika, metodologia nauk

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - historia filozofii (bardziej dydaktycznie), metodologia nauk humanistycznych, metafilozofia, teoria poznania, etyka i aksjologia (zwłaszcza fenomenologiczna), filozofia polska XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii chrześcijańskiej oraz róznych trendów w metodologii i filozofii nauki)

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK- antropologia filozoficzna, egzystencjalizm, filozofia kultury, filozofia polityczna i społeczna, filozofia wartości, filozofia wychowania

dr hab. Bogdan Lisiak SJ, prof. AIK - filozofia przyrody nieożywionej, historia filozofii nowożytnej

dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK - filozofia człowieka, filozofia bytu, filozofia kultury, filozofia wychowania, filozofia etyki i polityki

dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - filozofia religii, dialog międzyreligijny

dr hab. Jacek Surzyn, prof. nadzw - filozofia średniowieczna, filozofia żydowska, ontologiczny i epistemologiczny status istnienia, problematyka dowodzenia istnienia Boga, problem języka wiary, ontologia i fundamentalna i zagadnienie Bycia w filozofii Martina Heideggera

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK - neoplatonizm, logika neoplatońska, neoplatonizm chrześcijański, filozofia chrześcijańska, filozofia bizantyjska

dr Robert Grzywacz SJ - hermeneutyka filozoficzna, filozofia współczesna, fenomenologia

dr Carl Humphries - filozofia języka, działania i normatywności, filozofia społeczna - szczególnie filozofia rodziny, zagadnienia ontologiczności i historyczności w filozofii zachodniej

dr Piotr Janik SJ - semiotyka, filozofia języka, logika ogólna, pragmatyka, współczesna fenomenologia

dr Celina Kisiel-Dorohinicka - filozofia wychowania, filozofia religii

dr Magdalena Kozak - filozofia polityki i władzy, filozofia relacji, filozofia dialogu, egzystencjalizm

dr Jarosław Kucharski - etyka, filozofia społeczna

dr Marcin Podbielski- filozofia Platona, neoplatońska filozofia sztuki, teoria metafory i alegorii, neoplatonizm chrześcijański

dr Jacek Poznański SJ - filozofia nauki, filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej, filozofia techniki

mgr Jakub Pruś - logika nieformalna i formalna, teoria argumentacji, filozofia języka, filozofia i logika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

mgr Barbara Banach - wychowanie fizyczne

mgr Anna Sułkowska - Migoń - emisja głosu