Katedry

Katedra Psychologii Ogólnej

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Ogólnej

Pokój 14-Centrum Medialne 

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

Kierownik         Adiunkt dydaktyczny

Dr  Tomasz Grzegorek

tomasz.grzegorek@ignatianum.edu.pl

 

Profesor dydaktyczny

Prof. dr hab.

Maria Kielar-Turska

maria.kielar-turska@ignatianum.edu.pl

Profesor badawczo-dydaktyczny

Ks. prof. dr hab.

Stanisław Głaz SJ

stanislaw.glaz@ignatianum.edu.pl
Adiunkt dydaktyczny Dr

Katarzyna Sikora

katarzyna.sikora@ignatianume.edu.pl
Adiunkt badawczo-dydaktyczny Dr

Małgorzata Steć

malgorzata.stec@ignatianume.edu.pl
Asystent dydaktyczny Mgr

Jacek Pawłowicz

jacek.pawlowicz@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny

Mgr

Ada Witenberg

ada.witenberg@ignatianum.edu.pl

  

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Pokój 14-Centrum Medialne

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

 Kierownik Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dr

Łukasz Michalczyk

lukasz.michalczyk@ignatianum.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dr

Jacek Bielas

jacek.bielas@ignatianum.edu.pl

 Adiunkt badawczy

Dr

Katarzyna Kaliszewska-Czeremska

katarzyna.kaliszewska@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny

Mgr

Rafał Aleksandrowicz

rafal.aleksandrowicz@ignatianum.edu.pl

Asystent badawczo-dydaktyczny

Mgr

Jerzy Gruszka

jerzy.gruszka@ignatianum.edu.pl

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka

Pokój  108

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

Kierownik Asystent dydaktyczny

Dr

Kamil Jezierski

kamil.jezierski@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Joanna Cichorz-Sadowska

joanna.sadowska@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Anna Rybka

anna.rybka@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Beata Winnicka

beata.winnicka@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny 

Mgr

Anita Duplaga 

 

anita.duplaga_z@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny 

Mgr

Olga Capała 

olga.capala@ignatianum.edu.pl

 

Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki

Pokój  108

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

 Kierownik Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Ks. dr

Jacek Prusak SJ

jacek.prusak@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Agnieszka Chemperek

agnieszka.chemperek@ignatianum.edu.pl

 

 Adiunkt dydaktyczny

Dr

Agnieszka Krawczyk

agnieszka.krawczyk@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Krzysztof Kwapis

krzysztof.kwapis@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Aleksandra Pohl

aleksandra.pohl@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny

Mgr

Anna Schab-Przybycień

         anna.schab_z@ignatianum.edu.pl

Katedra Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej

Pokój 17- Centrum Medialne

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

Kierownik Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

 

 Dr hab. prof. nadzw.

Stefan Frydrychowicz

stefan.frydrychowicz@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr


Ewa Jaglarz

 

ewa.jaglarz@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

 

Ks. dr

 Jerzy Smoleń

jerzy.smolen@ignatianum.edu.pl

Asystent dydaktyczny

Mgr

Marta Riess

 

marta.riess@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr 

Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska

 

agnieszka.szewczyk-zakrzewska@ignatianum.edu.pl

 

 

Katedra Psychologii Religii i Duchowości

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Religii i Duchowości

Pokój 17 - Centrum Medialne

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

Kierownik Profesor badawczo-dydaktyczny

Prof. dr hab.

Halina Grzymała-Moszczyńska

halina.grzymala-moszczynska@ignatianum.edu.pl

 

 Adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Dr

Adam Anczyk

adam.anczyk@ignatianum.edu.pl

 Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dr

Agnieszka Krzysztof-Świderska

agnieszka.krzysztof-swiderska@ignatianum.edu.pl

 

 

Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii

Rok akademicki 2021/2022

Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii

Pokój 14 - Centrum Medialne

 

Stanowisko

Tytuł/Stopień

Imię i nazwisko

Kontakt

uczelniany adres e-mail

nr tel. służbowego

Kierownik Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dr

Krzysztof Nowakowski

krzysztof.nowakowski@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

Dr

Rafał Kręgulec

rafal.kregulec@ignatianum.edu.pl

 

 Adiunkt dydaktyczny

 

Dr

Sylwia Przewoźnik


sylwia.przewoznik_Z@ignatianum.edu.pl

 Adiunkt dydaktyczny

Dr

 

Kaja Szarras-Kudzia

kaja.szarras-kudzia_Z@ignatianum.edu.pl