Komunikaty

25.10.2023

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy krótkoterminowe
dla projektu: 2022-1-PL01-KA131-HED-000061001 ramach programu Erasmus+,

akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Rekrutacja prowadzona będzie od 03.11.2023 do 30.11.2023 lub do odwołania, zapraszamy do składania wniosków w tym terminie.