Konkurs wiedzy

 

Drodzy Uczniowie,

w roku szkolnym 2021/2022 Akademia Ignatianum w Krakowie organizuje Konkurs Wiedzy „O Św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w Krakowie” . 

Konkurs ma zasięg wojewódzki, obejmujący uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego i jest dwustopniowy:

 

a.     zawody I stopnia – prace pisemne w formie rozprawki na jeden temat wybrany spośród kilku zaproponowanych przez Komitet Główny

b.     zawody II stopnia – test wiedzy

 

Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie do 10 lutego 2022 r. wyśle na adres e-mailowy: konkurs@ignatianum.edu.pl formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej).

Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@ignatianum.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki I etapu konkursu

Uprzejmie informujemy, że do drugiego etapu Konkrusu Wiedzy "O św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w Krakowie"  nie została zakwalifikowana żadna osoba.