Rektorat Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, budynek Zofijówka

31-501 Kraków

tel. 12 39 99 502

e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

dr Paweł Biały

e-mail: iod@ignatianum.edu.pl

 

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

mgr Piotr Ufnal

e-mail: rzecznik.prasowy@ignatianum.edu.pl

tel. 571 249 429

 

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej

ks. Radosław Robak SJ

e-mail: radoslaw.robak@ignatianum.edu.pl