BIURO PROJEKTU
Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 26
31-501 Kraków
Budynek Zofijówka, pokój 11 (I piętro)
 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
 
 
KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr Natalia Białek
e-mail: natalia.bialek@ignatianum.edu.pl
tel.  12 39 99 662