Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

pokój 003, budynek główny

tel. 12 39 99 530

e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego: Anna Góra

Starszy specjalista ds. administracyjnych: Gabriela Słotwińska