INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU

 

kierunki studiów: pedagogika, praca socjalna, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika@ignatianum.edu.pl

pracasocjalna@ignatianum.edu.pl

 

kierunki studiów: pedagogika, praca socjalna, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

pedagogikamgr@ignatianum.edu.pl

 

kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

przedszkolna.jednolite@ignatianum.edu.pl

 

Uczestnicy studiów podyplomowych

Logopedia, Profilaktyka przemocy wobec seksualnej wobec dzieci i młodzieży

podyplomowe.pedagogika@ignatianum.edu.pl

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

kierunek studiów: filologia angielska

filologia.angielska@ignatianum.edu.pl

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

kierunki studiów: administracja i polityka publiczna, nauki o polityce, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

politologia@ignatianum.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego: Anna Góra
Referent administracyjny: Klaudia Molenda
tel. 12 39 99 530, pokój 003
e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl