Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego: mgr Anna Góra
Referent administracyjny: mgr Klaudia Molenda


tel. (12) 39 99 530, pokój 101
e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl


Przyjmowanie stron: 


wtorek: 10.00-14.00
środa: 10.00-14.00
czwartek: 10.00-14.00
piątek:  10.00-14.00