Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego: Anna Góra

Starszy specjalista ds. administracyjnych: Gabriela Słotwińska

tel. 12 39 99 530, pokój 003

e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl