Strona główna Centrum Obsługi Studenta Międzywydziałowe studium języków obcych


Międzywydziałowe studium języków obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych zostało utworzone 2 lipca 2008 roku, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Jego głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych. Oferta Studium obejmuje również kursy doszkalające kadry naukowej i administracyjnej Ignatianum. W przyszłości ma zostać poszerzona o kursy komercyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji językowych.

Obecnie Studium daje możliwość uczęszczania na lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego, a także języka łacińskiego dla kierunku filozofia.

W ramach języka specjalistycznego, Studium oferuje kursy dla studentów kierunku pedagogika studiów II stopnia oraz kursy językowe dla doktorantów.

Od 2012 roku Studium jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

KIEROWNICTWO MSJO

Kierownik Międzywydziałowego studium języków obcych

mgr Kamil Mielnik
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:
poniedziałek, 08:00-09:00 - zdalnie przeez MS Teams (po wcześniejszym umówieniu)
Kontakt:
tel. 538 404 123
tel. 12 39 99 653
e-mail: kamil.mielnik@ignatianum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika międzywydziałowego studium języków obcych

mgr Magdalena Płaneta
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:
poniedziałek, 14:30-15:00 stacjonarnie w pokoju 309;
sobota, 19:15 - 19:45 - zdalnie MS Teams (po wcześniejszym umówieniu)
Kontakt:
e-mail: magdalena.planeta@ignatianum.edu.pl
ZESPOŁY JĘZYKOWE

 Zespół Języka Angielskiego

Koordynator: mgr Iwona Doniec
iwona.doniec@ignatianum.edu.pl
mgr Dariusz Ćwiek
dariusz.cwiek_Z@ignatianum.edu.pl
 mgr Jadwiga Drzazgowska
jadwiga.drzazgowska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Krystyna Guściora
krystyna.gusciora_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Anna Jaśkowska
anna.jaskowska@ignatianum.edu.pl
mgr Elżbieta Koper
elzbieta.koper@ignatianum.edu.pl
mgr Kamil Mielnik
kamil.mielnik@ignatianum.edu.pl
mgr Lidia Oniszczuk
lidia.oniszczuk@ignatianum.edu.pl
mgr Ewa Pałka
ewa.palka@ignatianum.edu.pl
mgr Izabela Pelczar
izabela.pelczar@ignatianum.edu.pl
mgr Barbara Pluta
(urlop)
mgr Magdalena Płaneta
magdalena.planeta@ignatianum.edu.pl
mgr Iweta Rene
iweta.rene@ignatianum.edu.pl
mgr Katarzyna Stachowska
katarzyna.stachowska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Łukasz Troszczyński
lukasz.troszczynski@ignatianum.edu.pl
mgr Tomasz Warych
tomasz.warych_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Grażyna Zagórny
grazyna.zagorny@ignatianum.edu.pl
mgr Joanna Zubel
joanna.zubel@ignatianum.edu.pl
  

 Zespół pozostałych języków

Koordynator: mgr Rita Catania (język francuski, hiszpański, włoski)
rita.catania@ignatianum.edu.pl
mgr Bożena Bojanowicz (język hiszpański)
bozena.bojanowicz@ignatianum.edu.pl
mgr Janusz Kawka (język niemiecki)
janusz.kawka_Z@ignatianum.edu.pl
dr Izabela Kozera-Sławomirska (język rosyjski)
izabela.kozera-slawomirska_Z@ignatianum.edu.pl
mgr Izabela Przybylska (język niemiecki)
 izabela.przybylska@ignatianum.edu.pl
mgr Agnieszka Ryszka (język hiszpański) 
 agnieszka.ryszka@ignatianum.edu.pl
mgr Sylwia Ślusarczyk (język niemiecki) 
sylwia.slusarczyk_Z@ignatianum.edu.pl
dr Teresa Wnętrzak (j. łaciński, greka) 
 teresa.wnetrzak@ignatianum.edu.pl