Strona główna Biblioteka Nowości Wydawnictwa - Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności


14.03.2019

Nowości Wydawnictwa - Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności


Ukazała się nowa publikacja Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum:

 

 Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności 

 Redakcja naukowa Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane

 

 

 W Bibliotece: na półce z nowościami w Informatorium.

 

 Więcej informacji na stronie Wydawnictwa.