Strona główna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wyzwania komunikacji międzyludzkiej we współczesnym świecie”


Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wyzwania komunikacji międzyludzkiej we współczesnym świecie”

Miejsce – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Organizatorzy – Instytut Psychologii UIK (dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. Uczelni

                       Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa (dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK)

Termin – 17.09.2024 – 18.09.2024

Forma wydarzenia – stacjonarna/hybrydowa

 

Konferencja poświęcona będzie interdyscyplinarnemu ujęciu procesu komunikacji interpersonalnej. Przedstawione zostaną podstawowe procesy, struktury, elementy, relacje i mechanizmy komunikacji interpersonalnej – ujęte z perspektywy filozoficznej, fizycznej, psychologicznej i kulturowej. Dyskusji poddane zostaną również uwarunkowania efektywnej komunikacji interpersonalnej i czynniki powodujące jej zaburzanie. 

W aspekcie indywidualnym komunikacja będzie rozważana jako narzędzie regulacji zachowania jednostki o charakterze autotelicznym i instrumentalnym, natomiast w wymiarze społecznym, jako narzędzie budowania i integrowania relacji społecznych.

Konferencja będzie obejmowała dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony zostanie aspektom teoretycznym procesu komunikacji- formą realizacji będą wykłady. Natomiast dzień drugi – aplikacyjnym – forma realizacji – referaty i warsztaty.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnifecencji Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, dr hab. Tomasza Homy SJ, prof. UIK.

Program konferencji

Będzie wkrótce niebawem.

Komitet naukowy konferencji

dr hab. Tomasz Homa, prof. UIK

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK

dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. Uczelni

dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. Uczelni

Komitet organizacyjny konferencji

dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska 

dr Jacek Świętnicki

mgr Marta Riess – sekretarz konferencji

Opłaty

Opłata konferencyjna za udział bierny w konferencji – 100 zł

 

Wpłat konferencyjnych należy dokonać przelewem z dopiskiem „Wyzwania komunikacji” –imię i nazwisko uczestnika na poniższy rachunek bankowy:

- dla kontrahenta polskiego: ALIOR BANK S.A. : 75 2490 0005 0000 4600 2204 9504

- dla kontrahenta zagranicznego (gdyby taki się pojawił) numer pozostaje ten sam: ALIOR BANK S.A.: PL 75 2490 0005 0000 4600 2204 9504, KOD SWIFT/BIC ALBPPLPW.