Pracownia Dydaktyki

 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

Kierownik

dr Krzysztof Trochimiuk

krzysztof.trochimiuk@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Yanina Ryier

yanina.ryier@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Michael Doherty

michael.doherty@ignatianum.edu.pl

Asystent mgr Barbara Kos Ferreira barbara.kos-ferreira@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Agnieszka Kotarba

agnieszka.kotarba@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Perly Perdomo Pardo

perly.perdomo_z@ignatianum.edu.pl

 

 

PRACOWNIA DYDAKTYKI

Pracownia dydaktyki została powołana jako odrębna jednostka Instytutu Neofilologii w 2020 roku. Jej pracownicy zajmują się przede wszystkim nauczaniem przedmiotów wchodzących w skład PNJA – praktycznej nauki języka angielskiego, ale także innych języków obcych. Członkowie Pracowni są ekspertami w zakresie nauczania języków obcych i różnych jego specjalistycznych odmian, a doświadczenie zdobyli w takich jednostkach, jak Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska, British Council czy duże krakowskie szkoły językowe. Kierownikiem pracowni jest dr Krzysztof Trochimiuk specjalizujący się w przekładoznawie oraz badaniach z zakresu nauk o kulturze i religii. Pozostali członkowie pracowni to Pani dr Yanina Ryier - specjalistka w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, jej zainteresowania naukowe obejmują także antropologiczne ujęcie kategorii władzy na podstawie średniowiecznych źródeł;  mgr Agnieszka Kotarba - specjalistka w zakresie metodyki nauczania i kierowniczka praktyk studenckich; mgr Barbara Kos Ferreira - posiada duże doświadczenie w zakresie nauczania angielskiego w biznesie oraz zajęć związanych z przekładem; mgr Anna Mrzygłodzka - oprócz nauki języka angielskiego prowadzi także zajęcia z przekładu i jest aktywną tłumaczką. Poza tym w Pracowni zatrudnieni są rodzimi użytkownicy języków obcych, a są to: mgr Michael Doherty native speaker języka angielskiego z dużym, międzynarodowym doświadczeniem w nauczaniu i w zakresie dokonywania korekt oraz redakcji tekstów angielskich; a także mgr Perly Perdomo Pardo (język ojczysty - hiszpański), która poza Polską uczyła języka hiszpańskiego oraz angielskiego w Kolumbii, Rosji i Austrii.

 

THE LANGUAGE TEACHING LAB

 

Established in 2020, the Language Teaching Lab is a separate unit of the Institute of Modern Languages dedicated to the teaching of practical foreign language skills. The lab’s teaching staff is a team of experienced academicians who have worked in a range of institutions that include the Jagiellonian University, the Tischner European University, the British Council and the major language academies of Krakow. Our staff is distinguished by a variety of interests and a passion for teaching foreign languages. The lab is led by Krzysztof Trochimiuk (PhD) whose main academic interests encompass the theory of translation and applied translation studies but also culture and religion sciences. The team also includes Yanina Ryier (PhD), a specialist in methodology of teaching English, also interested in the study of anthropological categories of power in an early state based on the analysis of the medieval narrative sources; Agnieszka Kotarba (MA), a specialist in the methodology of teaching with added responsibility for student internships; Barbara Kos Ferreira (MA) who has extensive experience in teaching business English and translation; and Anna Mrzygłodzka (MA), a translation teaching specialist and a practicing translator. In addition to its Polish teachers of English, the lab also has a number of experienced native speakers of English and Spanish, namely Michael Doherty (MA), who has been teaching English for over 20 years, mainly in Poland, but also in the UK and Portugal. In addition to teaching he is also an experienced proofreader and editor; and Perly Perdomo Pardo (MA) who, apart from her current Ignatianum University post, has already taught English and Spanish in Colombia, Russia and Austria.