Program staży dla studentów

Cel realizacji zadania

Program staży dla studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych):

 • II i III roku studiów licencjackich,
 • I i II roku studiów magisterskich,
 • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich następujących kierunków:

 

 • Administracja i polityka publiczna
 • Pedagogika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 • Kulturoznawstwo
 • Nauki o polityce

jest zadaniem nr 2 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

Co przysługuje studentom w ramach wsparcia

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:

- Administracja i polityka publiczna

- Pedagogika

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia angielska

- Turystyka i rekreacja

- Praca socjalna

- Psychologia

- Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

- Kulturoznawstwo

- Nauki o polityce

 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 
Rekrutacja na staże

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że wszystkie miejsca na staże zostały wyczerpane. Nie będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja.

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń:  https://www.ignatianum.edu.pl/szkolenia

 

---

Warunkiem uruchomienia programu staży dla danego rocznika z danego kierunku jest przyjęcie minimum 20% osób z tego rocznika i tego kierunku.

UWAGA: Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji stażu i odbyły go, NIE MOGĄ brać udziału w programie ponownie.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Aby się zgłosić do udziału w Programie staży należy:

1. Przeczytać Regulamin rekrutacji

2. Wypełnić Formularz Uczestnika Projektu

3. Skontaktować się mailowo z Centrum Obsługi Studenta celem uzyskania potwierdzenia wpisu oraz średniej swoich ocen

4. Wypełnić Deklarację Instytucji przyjmującej na staż

5. Wypełnić Oświadczenie Stażysty o przetwarzaniu danych osobowych

6. Podpisać dokumenty i dostarczyć w wybrany sposób:

 • Przesłać własnoręcznie podpisane dokumenty w wersji fizycznej na adres: Akademia Ignatianum w Krakowie, Biuro Projektów, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (Zofijówka) z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w programie stażowym PO WER” albo
 • Dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres

7. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Istnieje możliwość wyboru indywidualnego terminu odbycia stażu. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail monika.piech@ignatianum.edu.pl

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas:

- Monika Piech: e-mail: monika.piech@ignatianum.edu.pl, tel. 797 741 971, 12 39 99 618

 

Etapy rekrutacji:

Etap 1: wypełnienie i dostarczenie do Biura obsługującego Uczestników Projektu wszystkich wymaganych dokumentów;

Etap 2: ocena i wybór uczestników na podstawie przyjętych uprzednio kryteriów;

Etap 3: poinformowanie wszystkich osób (za pomocą e-maila) o wynikach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do programu staży (numery indeksów):

Lista zostanie opublikowana po zakończeniu rekrutacji.