Program staży dla studentów

Cel realizacji zadania

Program staży dla studentów kierunków:

 • Administracja i polityka publiczna
 • Pedagogika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

jest zadaniem nr 2 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

Co przysługuje studentom w ramach wsparcia

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:
  - Administracja i polityka publiczna
  - Pedagogika
  - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  - Filologia angielska
  - Turystyka i rekreacja
  - Praca socjalna
  - Psychologia
  -Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej
 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 
Rekrutacja na staże

 

REKRUTACJA NA STAŻE TRWA 0D 5.05 DO 30.06.2020 R.

!UWAGA Warunkiem uruchomienia programu staży dla danego rocznika z danego kierunku jest przyjęcie minimum 20% osób z tego rocznika i tego kierunku.

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Aby się zgłosić do udziału w Programie staży należy:
1. Przeczytać Regulamin rekrutacji /pobierz/
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy /pobierz/, załączniki oraz:

- Skontaktować się mailowo ze swoim Dziekanatem celem uzyskania potwierdzenia wpisu oraz średniej swoich ocen.


Treść maila sformułuj następująco:
Proszę o potwierdzenie, iż posiadam wpis na semestr letni 2019/2020 oraz proszę o podanie średniej arytmetycznej ocen z wszystkich zaliczonych przedmiotów i semestrów, na podstawie danych z systemu obsługi studenta.


Odpowiedź mailową zapisz, podpisz własnoręcznie albo przez profil zaufany i dołącz do swojego zgłoszenia. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

- Do zgłoszenia można od razu dołączyć Deklarację Instytucji przyjmującej na staż /pobierz/, jeśli Student ma już wybrane swoje miejsce odbycia stażu.


3. Dokumenty należy wysłać na kamila.golab@ignatianum.edu.pl
4. Poczekać na mailową odpowiedź z akceptacją poprawności i kompletności dokumentów.
5. Podpisać dokumenty i wysłać w wybrany sposób:

6. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas:
- Kamila Gołąb: e-mail: kamila.golab@ignatianum.edu.pl, tel. 665 007 990
- Kinga Paciorek: e-mail: kinga.paciorek@ignatianum.edu.pl, tel. 600 472 021

Etapy rekrutacji:
Etap 1: wypełnienie i dostarczenie do Akademickiego Biura Karier, w terminie od 5 maja br. do 30 czerwca br. wszystkich wymaganych dokumentów;
Etap 2: rejestracja i weryfikacja przez pracownika Akademickiego Biura Karier złożonych dokumentów;
Etap 3: potwierdzenie mailowe przez pracownika Akademickiego Biura Karier poprawności zgłoszenia;
Etap 4: dostarczenie przez Kandydatów dokumentów;
Etap 5: ocena i wybór uczestników na podstawie przyjętych uprzednio kryteriów;
Etap 6: poinformowanie wszystkich osób (za pomocą e-maila) o wynikach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji