Program staży dla studentów

Cel realizacji zadania

Program staży dla studentów kierunków:

 • Administracja i polityka publiczna
 • Pedagogika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

jest zadaniem nr 2 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

Co przysługuje studentom w ramach wsparcia

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:
  - Administracja i polityka publiczna
  - Pedagogika
  - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  - Filologia angielska
  - Turystyka i rekreacja
  - Praca socjalna
  - Psychologia
  -Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej
 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 
Rekrutacja na staże

 

REKRUTACJA NA STAŻE TRWA 0D 5.05 DO 30.06.2020 R.

!UWAGA Warunkiem uruchomienia programu staży dla danego rocznika z danego kierunku jest przyjęcie minimum 20% osób z tego rocznika i tego kierunku.

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Aby się zgłosić do udziału w Programie staży należy:
1. Przeczytać Regulamin rekrutacji /pobierz/
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy /pobierz/, załączniki oraz:

- Skontaktować się mailowo ze swoim Dziekanatem celem uzyskania potwierdzenia wpisu oraz średniej swoich ocen.


Treść maila sformułuj następująco:
Proszę o potwierdzenie, iż posiadam wpis na semestr letni 2019/2020 oraz proszę o podanie średniej arytmetycznej ocen z wszystkich zaliczonych przedmiotów i semestrów, na podstawie danych z systemu obsługi studenta.


Odpowiedź mailową zapisz, podpisz własnoręcznie albo przez profil zaufany i dołącz do swojego zgłoszenia. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

- Do zgłoszenia można od razu dołączyć Deklarację Instytucji przyjmującej na staż /pobierz/, jeśli Student ma już wybrane swoje miejsce odbycia stażu.


3. Dokumenty należy wysłać na kamila.golab@ignatianum.edu.pl
4. Poczekać na mailową odpowiedź z akceptacją poprawności i kompletności dokumentów.
5. Podpisać dokumenty i wysłać w wybrany sposób:

6. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas:
- Kamila Gołąb: e-mail: kamila.golab@ignatianum.edu.pl, tel. 665 007 990
- Kornelia Szajter: e-mail: kornelia.szajter@ignatianum.edu.pl, tel. 532 798 158

Etapy rekrutacji:
Etap 1: wypełnienie i dostarczenie do Akademickiego Biura Karier, w terminie od 5 maja br. do 30 czerwca br. wszystkich wymaganych dokumentów;
Etap 2: rejestracja i weryfikacja przez pracownika Akademickiego Biura Karier złożonych dokumentów;
Etap 3: potwierdzenie mailowe przez pracownika Akademickiego Biura Karier poprawności zgłoszenia;
Etap 4: dostarczenie przez Kandydatów dokumentów;
Etap 5: ocena i wybór uczestników na podstawie przyjętych uprzednio kryteriów;
Etap 6: poinformowanie wszystkich osób (za pomocą e-maila) o wynikach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do programu staży (numery indeksów):

18616

18610

18622

18577

18596

18599

18588

18585

18621

18575

18584

18671

18672

18648

18642

18664

18635

18631

18624

17599

17586

17613

17598

17625

17616

17594

17604

17602

17565

17595

14876

14595

14992

14689

15028

14625

14692

14640

14698

14676

14770

14859

14618

14766

14731

17509

18601

17611