Program staży dla studentów

Cel realizacji zadania

Program staży dla studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych):

 • II i III roku studiów licencjackich,
 • I i II roku studiów magisterskich,
 • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich następujących kierunków:

 

 • Administracja i polityka publiczna
 • Pedagogika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej
 • Kulturoznawstwo
 • Nauki o polityce

jest zadaniem nr 2 w ramach realizacji projektu  „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” nr POWR.03.05.00-00-ZR10/18.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

Co przysługuje studentom w ramach wsparcia

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział w wysokiej jakości programach staży dla 276 studentów AIK.

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:

- Administracja i polityka publiczna

- Pedagogika

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia angielska

- Turystyka i rekreacja

- Praca socjalna

- Psychologia

- Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

- Kulturoznawstwo

- Nauki o polityce

 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 
Rekrutacja na staże

REKRUTACJA trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r.

Warunkiem uruchomienia programu staży dla danego rocznika z danego kierunku jest przyjęcie minimum 20% osób z tego rocznika i tego kierunku.

UWAGA: Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji stażu i odbyły go, NIE MOGĄ brać udziału w programie ponownie.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Aby się zgłosić do udziału w Programie staży należy:

1. Przeczytać Regulamin rekrutacji

2. Wypełnić Formularz Uczestnika Projektu

3. Skontaktować się mailowo z Centrum Obsługi Studenta celem uzyskania potwierdzenia wpisu oraz średniej swoich ocen

4. Wypełnić Deklarację Instytucji przyjmującej na staż

5. Wypełnić Oświadczenie Stażysty o przetwarzaniu danych osobowych

6. Podpisać dokumenty i dostarczyć w wybrany sposób:

 • Przesłać własnoręcznie podpisane dokumenty w wersji fizycznej na adres: Akademia Ignatianum w Krakowie, Biuro Projektów, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (Zofijówka) z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w programie stażowym PO WER” albo
 • Dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres

7. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Istnieje możliwość wyboru indywidualnego terminu odbycia stażu. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail monika.piech@ignatianum.edu.pl

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas:

- Monika Piech: e-mail: monika.piech@ignatianum.edu.pl, tel. 797 741 971, 12 39 99 618

 

Etapy rekrutacji:

Etap 1: wypełnienie i dostarczenie do Biura obsługującego Uczestników Projektu wszystkich wymaganych dokumentów;

Etap 2: ocena i wybór uczestników na podstawie przyjętych uprzednio kryteriów;

Etap 3: poinformowanie wszystkich osób (za pomocą e-maila) o wynikach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do programu staży (numery indeksów):

Lista zostanie opublikowana po zakończeniu rekrutacji.

Instytucje chętne do przyjęcia studenta na staż

Podane Instytucje są jedynie pomocnicze. Ostateczny wybór Instytucji leży po stronie studenta.

 

1.     Urząd Miasta Krakowa – w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt monika.piech@ignatianum.edu.pl

2.     Grupa Czas Dzieci.pl Sp. z o.o.

3.     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Św. Gertrudy 2/3 31-046 Kraków

4.     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Piłsudskiego 9/5 31-110 Kraków 

5.     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Sobieskiego 10/5 31-136 Kraków 

6.     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Św. Teresy 16/7 31-162 Kraków 

7.     Stowarzyszenie Kulturalne Media – STAŻ ZDALNY

8.     Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helclów 23a, 31 – 148 Kraków

9.     HR Creator Sp. z o.o. ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków 

10.  Centrum Wsparcia Rodzin, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków, ul. Lubelska 4, 30-003 Kraków

11.  Placówka Wsparcia Dziennego "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła

12.  Centrum Zdrowego Rozwoju "Czyżyk"

13.  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

14.  Dwumiesięcznik Business Intelligence – DZIENNIKARSTWO 

15.  AT Wydawnictwo – DZIENNIKARSTWO 

16.  Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” 

17.  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 – Praca socjalna

Terminy rozpoczęcia staży

 

** WAŻNE! Osoby z ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, które zostały zakwalifikowane do płatnych staży muszą go zrealizować przed obroną