Strona główna Biblioteka Rozprawa doktorska - Idee i nurty muzealnictwa na Śląsku w latach 1802-1945


09.05.2019

Rozprawa doktorska - Idee i nurty muzealnictwa na Śląsku w latach 1802-1945


W Bibliotece został udostępniony egzemplarz rozprawy doktorskiej:

autor: mgr Marcin Wądołowski

temat: Idee i nurty muzealnictwa na Śląsku w latach 1802-1945

data obrony: 10 maja 2019 r.