Strona główna Biblioteka Rozprawa doktorska - Spadkobiercy idei antycznego Rzymu – Mieszkańcy Wiecznego Miasta w XII i XIII wieku. Badania nad pamięcią historyczną w średniowieczu i jej wykorzystaniem w propagandzie politycznej


20.12.2018

Rozprawa doktorska - Spadkobiercy idei antycznego Rzymu – Mieszkańcy Wiecznego Miasta w XII i XIII wieku. Badania nad pamięcią historyczną w średniowieczu i jej wykorzystaniem w propagandzie politycznej


W Bibliotece został udostępniony egzemplarz rozprawy doktorskiej:

autor: mgr Grzegorz Pasternak

temat:  Spadkobiercy idei antycznego Rzymu – Mieszkańcy Wiecznego Miasta w XII i XIII wieku. Badania nad pamięcią historyczną w średniowieczu i jej wykorzystaniem w propagandzie politycznej

data obrony: 8 stycznia 2019 r.