Spotkania ze szkołami

Biuro Promocji zaprasza na spotkania edukacyjne kierowane do uczniów szkół średnich, gimnazjów, podstawowych oraz przedszkoli.
Spotkania mają na celu stworzenie alternatywy dla codziennych zajęć szkolnych oraz ukazanie dzieciom i młodzieży specyfiki studiów.
Każde spotkanie przebiega według następującego schematu:
1.      Zwiedzanie uczelni
2.      Wykład
3.      Zajęcia praktyczne
Wszystkie punkty realizowane są w niestandardowy i interesujący sposób, dostosowany do grupy wiekowej. Terminy i tematyka zajęć zawsze uzgadniane są z dyrektorem szkoły lub nauczycielem odpowiedzialnym za przyjazd grupy.
Chęć przyjazdu należy zgłaszać na: biuropromocji@ignatianum.edu.pl