Strona główna Uczelnia Uniwersytet Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie


Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

KOMUNIKAT  JM DR. HAB. TOMASZA HOMY SJ, PROF. UIK W SPRAWIE STATUTU UNIWERSYTETU IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie,

niniejszym ogłaszam, że z dniem 1 października 2023 roku wchodzi w życie Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, zatwierdzony przez Wielkiego Kanclerza Ignatianum - Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Dekretem z dnia 30 września 2023 roku.

Równocześnie informuję, że z niniejszym ogłoszeniem Statutu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie traci ważność dotychczas obowiązujący Statut AIK.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK

Rektor

 

1 października 2023 r.