Stopka mailowa

 
 

https://ignatianum.edu.pl/storage/pages/February2021/logo_czarne.png

Imię i nazwisko

stanowisko

Dział/Biuro/inne… Akademii Ignatianum w Krakowie

 

 

(+48)  123 456 789

 (+48) 12 39 99 500

mail@ignatianum.edu.pl

 

 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, Budynek Główny/inne, p. xx

www.ignatianum.edu.pl

 

 

Tytuł: Facebook  — opis: Facebook icon   Tytuł: instagram — opis: instagram icon   Tytuł: linkedin — opis: linkedin icon   

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (dalej jako: "My"). Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl lub nr tel.: 123 999 502. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail iod@ignatianum.edu.pl. Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Państwem (co może wynikać również z formalnie wiążących nas ustaleń i współpracy). Dane przechowujemy przez okres związany z prowadzeniem ww. komunikacji lub wyczerpaniem jej celów.  Odbiorcami danych są firmy obsługujące nas w ramach usług teleinformatycznych itp. W razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych jest konieczne ze względu na ww. cel. Brak ich podania uniemożliwi realizowanie tego celu.