Strona główna Uczelnia Szkoła doktorska


Szkoła doktorska

Od 1 października 2019 roku Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi Szkołę doktorską.

Szkoła doktorska stanowi zorganizowaną formę kształcenia doktorantów, prowadzona jest w trybie studiów stacjonarnych i ma na celu przygotowanie jej uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora w czterech dyscyplinach:

1. Filozofia

2. Nauki o kulturze i religii

3. Nauki o polityce i administracji

4. Pedagogika


Podstawa prawna:

[Pobierz] [Otwórz] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

[Pobierz] [Otwórz] Statut Akademii Ignatianum w Krakowie (Załącznik do Uchwały nr 5/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. )
[Pobierz] [Otwórz] Koncepcja Szkoły Doktorskiej (Załącznik do Uchwały nr 39/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. )
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 45/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r.- OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2019/2020 Senatu AIK z dnia 26 maja 2020r.) karta uczestnictwa oraz karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 20/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020r. - OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMIKCIEGO 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 20/2019/2020 Senatu AIK z dnia 29 kwietnia 2020r. OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 20/2019/2020 Senatu AIK z dnia 29 kwietnia 2020r.) Załącznik 3a - karta uczestnictwa oraz 3b - karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 27/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021r. - OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMIKCIEGO 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.- karta uczestnictwa oraz karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załęcznik do Uchwały 27/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 marca 2022 r. - OBOWIĄZUJACY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022 r.- karta uczestnictwa oraz karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU 2022/2023